Services

Choose from our wide offer of services

Cisco Meraki

Cisco Meraki je technológia, ktorá umožňuje správu sieťových a aplikačných služieb prostredníctvom užívateľsky priateľského grafického rozhrania. Meraki zariadenia tvoria kompletnú skupinu sieťových produktov ako bezdrôtových sietí (Wireless lan), bezpečnostné zariadenia (Security appliances) , prepínače (Switches), Mobility manažment (Mobility Management).

Pomocou Cisco Meraki technológie sa výrazne zjednoduší a sprehľadní obsluha celej siete.

Wireless lan

Cisco Meraki prístupové body (APs) sú koncipované tak, aby umožnili čo najrýchlejšie pripojenie, lepšiu užívateľskú kapacitu, ako aj pokrytie. Od jednoduchých auditov až po hĺbkové penetračné testy. Vyhľadávame v rámci penetračných testov zraniteľnosti systémov, v rámci sociálneho inžinieringu vyhľadáme zraniteľnosti v ľudskom faktore. Poskytujeme možnosť voľby bezpečnostného auditu podľa intenzity a hĺbky auditu.Cisco Meraki je technológia ktorá umožňuje správu sieťových a aplikačných služieb prostredníctvom užívateľsky priateľského grafického rozhrania. Meraki zariadenia tvoria kompletnú skupinu sieťových produktov ako bezdrôtových sietí (Wireless lan), bezpečnostné zariadenia (Security appliances) , prepínače (Switches), Mobility manažment (Mobility Management).

Technológia CMX je schopná zobraziť v reálnom čase štatistiku o pohybe užívateľa(prípadne návševníka) bez dodatočných nákladov. Dáta zozbierané pomocou APs sú synchronizované s Cisco Meraki cloudovou technológiou, ktorá zabezpečí ich automatické zobrazenie sa v grafickom rozhraní. S týmito dátami môžete ďalej pracovať a sledovať trendy v návštevnosti, zotrvanie návštevníka na danom mieste, alebo porovnať pomer nových vs. opakujúcich sa návštev.

Security

Cisco Meraki MX bezpečnostné zariadenia zjednodušujú nasadenie sieťovej infraštruktúry v rámci veľkého počtu distribučných lokalít. Keďže ide o cloudovú technológiu, jej inštalácia a vzdialená správa sú jednoduché, čo pomáha znižovať náklady na správu. Zároveň ide o rovnako spoľahlivé technológie. MX obsahuje komplexnú sadu sieťových služieb pričom eliminuje potrebu viacerých zariadení. Služba zahŕňa najnovšie generácie firewallov, obsahových filtrov, WAN optimalizácií a agregáciu viacerých sieťových pripojení.

Tak aby čo najlepšie zabezpečili danú firemnú sieť, každé z Meraki Security zariadení podporuje niekoľko štandardných, bezpečnostných funkcionalít, napríklad stavové paketové filtre (stateful firewall), či integrované IPS (systémy prevencie prieniku). Grafické rozhranie poskytuje užívateľovi jasný prehľad a kontrolu nad všetkými bezpečnostnými zariadeniami z ktoréhokoľvek prístupového bodu a to kedykoľvek a kdekoľvek.

Prepínače (Switches) centralizovaného manažmentu v cloude s výkonnými a spoľahlivými prístupovými platformami. Vďaka manažmentu v cloude môžete okamžite konfigurovať a monitorovať tisíce prepínacích portov a to všetko užívateľsky jednoducho.

Mobility manažment

Mobility manažment ocenia organizácie hlavne kvôli jednoduchej a bezpečnej kontrole množstva mobilných a desktopových zariadení, zabezpečení hladkého nábehového procesu nových zariadení a automatickému uplatňovaniu rôznych bezpečnostných politík.

Ako to celé funguje?

Ktorýkoľvek produk z Cisco Meraki stačí rozbaliť a pripojiť do svojej firemnej infraštruktúry. Zariadenie sa automaticky spojí cez protokol SSL, zaregistruje sa vo vašej sieti a stiahne potrebnú konfiguráciu. Meraki hardwer je riadený z cloudu, čo umožňuje jednoduchú kontrolu nad všetkými zariadeniami. Bezpečnosť riešenia je zabezpečená tak, že sieťové zariadenia komunikujú s dátovým centrom cez bezpečný protokol, oddeľujú tak dáta potrebné na komunikáciu od tých užívateľských. Zariadenia je možné konfigurovať cez mobilnú aplikáciu, alebo webové rozhranie, čo nielen zjednodušuje správu, ale aj znižuje náklady na prevádzkový tím. Napriek jednoduchej obsluhe je technológia dostatočne robustná na to, aby spĺňala požiadavky firiem všetkých veľkostí.

Výhody:

  • Rýchla implementácia a obsluha
  • Jednotný pohľad na firemnú infraštruktúru bez ohľadu na umiestnenie zariadenia
  • Rýchla detekcia porúch na zariadeniach a ich rýchla výmena
  • Šetrenie prevádzkových nákladov
  • V pretavení CAPEX nákladov na OPEX a získaní tak väčšej flexibility

Why to choose us?

Credibility

We have been on the market since 2008 and our credibility can be approved by partnership with prominent companies in the field of IT and mostly by lots of satisfied customers who use our services. We are not freshmen. Our team knows what your IT infrastructure needs and we will be happy to provide it to you. Our quality is also reflected in certification of the management systems according to the ISO 9 001 standard.

Professional attitude

Your data should not be protected by inexperienced people. Therefore, ask for a professional partner. Our rich experience is attested by trainings which our employees attend on a regular basis so that they can give you adequate advice and ensure fluent running of your infrastructure. We are owners of the 27 001 certification, which means your data are secured.

Efficiency

We do not offer you unnecessary solution just to earn money at your expense. Our purpose is not to impose a robust solution you will be using at the minimum level. However, this does not mean we do not take structure design seriously. We also consider possible plans of your company’s development. Your satisfaction and data security are our main priority.

References

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
Úrad vlády Slovenskej republiky
Motor-Car Group
EBA s.r.o.
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.

Articles more articles »

.. |

Read more »

Contact


ReFoMa, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina, Slovakia

+421 41/202 88 80 – front office
+421 41/202 88 81 – support
+421 41/202 88 82 – sales department
Company No.: 43892345
TAX No.: 2022541378
VAT No.: SK2022541378
Bank account (IBAN):
SK13 1100 0000 0026 2582 3735